momypedia.com สื่ออันดับหนึ่งในกลุ่มเว็บไซต์ครอบครัว

เพราะเราเชื่อว่าชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น

 
จากประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการทำงานสื่อเพื่อพัฒนาครอบครัวและสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร พ็อกเก็ตบุ๊ก คู่มือ รายการโทรทัศน์ กิจกรรมต่างๆ สำหรับครอบครัว การออกแบบและจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ รวมถึงสื่อ online อย่าง www.raklukefamilygroup.com ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับได้รับความนิยมสูงสุดของคุณแม่
 
มาถึงวันนี้ ประสบการณ์การทำงานเหล่านั้น ได้รับการคัดสรร ปรับแต่งให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ของครอบครัวในปัจจุบัน ในรูปแบบของเว็บท่า หรือ web portal ภายใต้ชื่อใหม่ www.momypedia.com ที่เปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ทุกวัยได้เข้ามาสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก การใช้ชีวิตคู่ หรืออีกหลายๆ เรื่องราวที่อยากเล่าสู่กันฟัง
Follow Us