สำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์

The Best in Parenting Knowledge for Smart Parents


NO.1 ของผู้ผลิตหนังสือเพื่อการดูแลครรภ์คุณภาพและการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิด-9 ปี ที่มีจำนวนหนังสือมากที่สุดที่ติดอันดับ Best Sellers ในหมวดหนังสือครอบครัวของซีเอ็ดบุ๊คทุกสาขาทั่วประเทศ และได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี ในเครือบริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด

โดยผลิตหนังสือ 6 หมวดหลัก ดังนี้
 • SmartPregnancy
  สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์


 • SmartParenting
  สำหรับครอบครัวที่ใส่ใจ พัฒนาการและการเลี้ยงดูลูก (วัยแรกเกิด-3ปี)
 • SmartMind
  สำหรับครอบครัวที่ต้องการความเข้าใจการเลี้ยงลูกวัยคิดส์-วัยทีน
 • SmartLearning
  สำหรับครอบครัวใส่ใจเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้

 • Smart&Healthy
  สำหรับครอบครัวใส่ใจเรื่องอาหารและสุขภาพ

 • SmartCare
  สำหรับครอบครัวที่ต้องดูแลเด็กพิเศษ

Follow Us