ผู้นำในตลาด Parenting & Family ที่ได้รับความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการสร้างการเรียนรู้สำหรับพ่อแม่และครอบครัว มานานกว่า 34 ปี ครอบคลุมทั้ง Offline, Online และ On Ground