EF Decoding for Parent ทักษะสมองลูกเพื่อชีวิตที่สำเร็จ พ่อแม่สร้างได้
29 ก.ค. 2559
                    โลกศตวรรษที่ 21 เด็กจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แค่เก่งและฉลาดอาจไม่พอ เด็กรุ่นใหม่ต้องคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น อยู่กับคนอื่นได้ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions หรือ EF จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการเลี้ยงลูกในสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆ
                   “รักลูก พาเรนติ้งเซ็นเตอร์” (Rakluke Parenting Center) ชุมชนการเรียนรู้ของพ่อแม่ (Parenting Learning Community) แห่งแรกของประเทศไทย ชวนครอบครัวเรียนรู้การพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions : EF ให้กับลูกน้อย ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ EF Decoding for Parent ทักษะสมองลูกเพื่อชีวิตที่สำเร็จ พ่อแม่สร้างได้” จากประสบการณ์จริงของ คุณวีรา กีรติธรรมกุล สโกฟิลดิ์ คุณแม่ลูกแฝดวัย 6 ขวบมากความสามารถ ที่นำหลักการของ EF มาใช้เลี้ยงลูกตั้งแต่วัยทารก และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับลูกๆ ทั้ง 2 คน ได้แก่  น้องดานิกา พื้นฟ้า สโกฟิลดิ์ หนูน้อยนักเปียโน และน้องไทสันต์ ตะวัน สโกฟิลดิ์ หนูน้อยนักคณิตศาสตร์
                   นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน EF ได้แก่ โดย คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี และ ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจในการเลี้ยงลูกด้วย EF ให้กับคุณพ่อคุณแม่อย่างเป็นรูปธรรม