สื่อเพื่อผู้สูงวัยเพราะผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระ แต่เป็นพันธะ และพลังของครอบครัวและสังคม

สร้างกระบวนการเรียนรู้
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
เชื่อมประสานเพื่อสมดุล